Kako napisati dobar CV?

Forma CV-a

Preporučljivo je da CV ne prelazi dužinu od jedne strane A4 formata, osim ako nemate bogato radno iskustvo ili konkurišete za radno mesto, gde je potreban opširniji CV. Prilikom pisanja CV-a, koristite neki od ozbiljnijih fontova: Times New Roman, Calibri, Arial ili Tahoma. Veličina fonta treba da bude od 10 do 12 u zavisnosti od vrste fonta, ali nikako preko 12, jer prevelika slova ostavljaju loš utisak.

Kako bi ste izbegli da Vaš CV deluje neozbiljno i nepregledno pridržavajte se sledećih pravila:

  • Tokom pisanja CV-a uvek koristite jedan font;
  • Nemojte pisati CV samo sa velikim slovima;
  • Nemojte menjati boju slova (standardna crna je dobar izbor);
  • Nemojte previše koristiti iskošene i podvučene reči;
  • Nemojte koristiti c, dj, s i z umesto č, ć, đ, š i đ;
  • Obratite pažnju na pravopis.

Lični podaci

Ovde je potrebno uneti ime, prezime, vaše kontakt podatke (adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu). Fotografija nije obavezna, ali je poželjno da je unesete, pogotovo ako poslodavac ima kontakt sa više kandidata. Iz istog razloga mnogi poslodavci i traže da fotografija bude deo CV-ja. Fotografija treba da bude veličine kao fotografija iz lične karte i nikako nemojte stavljati fotografiju na kojoj izgledate neozbiljno, jer treba da ostavite pozitivan prvi utisak.

Obrazovanje

U ovom delu treba da navedete koju ste srednju školu i fakultet završili. Naravno upišite i koji je smer u pitanju, kao i mesto, gde se nalazi srednja škola i/ili fakultet. Navodi se prvo najskorije obrazovanje koje ste stekli, pa ako imate, na primer: master ili magister, prvo to navedite. Prosek navedite samo ako prelazi 8,00.

Radno iskustvo

Ovde navedite firme u kojoj ste radili, period zaposlenja i radno mesto na kojima ste radili. Obavezno navedite i poslove koje ste obavljali, a koji nisu u opisu radnog mesta. Poslove, koji nisu relevantni za radno mesto na koje konkurišete, ne morate dodatno opisivati, već ih samo navedite. Kao i kod obrazovanja i ovde pišite prvo najskorije zaposlenje.

Poznavanje jezika

Navedite sve jezike koje znate i naglasite koji je Vaš nivo znanja (osnovni, srednji, odlični). Obavezno budite iskreni, jer poslodavac lako može da proveri Vaše tvrdnje.

Poznavanje rada na računaru

U ovom delu navedite sve programe koje znate da koristite. Budite realni, jer kao i jezik, poslodavac lako može da se proveri Vaš nivo znanja.

Kursevi i seminari

Ukoliko ste učestvovali na nekom seminaru ili ste pohađali neki kurs obavezno navedite. Sebe treba da predstavite kao osobu koja želi da uči i da se usavršava. Ako nemate radno iskustvo ovom delu bi trebali da posvetite više pažnje.

Veštine i sposobnosti

Ovde navedite za šta ste sposobni i veštine koje znate. Obavezno navedite da li imate položenu vozačku dozvolu.