Šta znači skraćenica CV?

CV (latinski Curriculum Vitae) ili biografija daje pregled života osobe i njenih kvalifikacija. U mnogim zemljama, pa i našoj, biografija je prvo preko čega se poslodavac upoznaje sa vama.

Zbog previše obaveza poslodavci nemaju dovoljno vremena za razgovor sa svakim kandidatom koji se prijavio za posao. Dobro sastavljena i formulisana biografija treba da Vas predstavi u najboljem svetlu na jasan i pregledan način. Biografija treba da pokaže Vaše obrazovanje, radno iskustvo i sposobnosti kako bi bio Vaša ulaznica na razgovor sa potencijalnim poslodavcem.