Politika privatnosti

  • "Napravi CV" poštuje privatnost svojih korisnika. Shodno tome, informacije, koje unesete prilikom pravljenja CV-a, se ne čuvaju.
  • Sajtovi na koje ste došli preko reklama verovatno imaju drugačiju politiku privatnosti. "Napravi CV" ne snosi odgovornost za te sajtove.
  • "Napravi CV" zadržava pravo da dopunjuje i menja politiku privatnosti. Sve izmene i dopune možete naći na ovoj stranici.